19 thg 5, 2015

Hướng dẫn cách chơi thắng Number gameHướng dẫn một số loại cược cơ bản của Number Game

Trên dưới (Banh đầu hay banh cuối rút ra)

BÓNG ĐẦU HOẶC BÓNG CUỐI
Những bóng có số từ 38 đến 75 là Trên (Over) và bóng từ 1 đến 37 là Dưới (Under). Nếu bóng số 40 ra đầu tiên, cược Trên thắng. Tương tự, nếu bóng 1 ra đầu tiên, cược Dưới thắng.


Chẳn/lẻ (Banh đầu hay banh cuối)

BÓNG ĐẦU HOẶC BÓNG CUỐI Bạn chỉ cần xác định bóng sắp ra là chẵn (Even) hay lẻ (Odd). Nếu bóng đầu tiên là 4, cược chẵn thắng và ngược lại.


Chẳn/lẻ FT (Tống số banh rút ra)

Bạn chỉ cần đoán tổng số của ba bóng sẽ ra là chẵn hoặc lẻ.Ví dụ, ba bóng vừa ra là các bóng mang số 10, 23 và 45. Như vậy tổng số là 78. Cược chẵn thắng. Chiến binh (so sanh với banh thứ 2 hoặc thứ 3 được rút) Cược này cho phép bạn so sánh giá trị của banh thứ 2 và thứ 3 được rút ra. Cược cho banh có điểm cao hơn thì bạn thắng.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Photography Templates | Slideshow Software